Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'ilk bilgisayar'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Categories

 • C#
  • Başlangıç
  • OOP(Nesne Yönelimli Programlama)

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


About Me

Found 1 result

 1. İnsanoğlu, kendi tarihi boyunca içindeki hayal gücü ve merak dürtüsü ile yaşamlarını kolaylaştıracak bir çok icat gerçekleştirmiştir. Kendi gündelik yaşamlarını daha kolay hale getirebilmek amacıyla sayma ve hesap işlerini ilk alet olarak parmaklarını kullanmıştır. Günümüzde kullandığımız sayı sisteminin 10 tabanına göre düzenlenmiş olmasının nedeni 10 parmağımız olmasıdır. On parmağın yetmediği noktaya gelindiğindeyse, çakıl taşları ve çubuk parçaları devreye girmiştir. M.Ö. 2400 yılında Babilliler tarafından “Abaküs” icat edilmiştir. Daha sonra denizaşırı ticaret yapan ülkeler sayesinde diğer ülkelere yayılmıştır. İlk mekanik hesaplayıcı Blaise Pascal tarafından 1642'de 19 yaşında iken tasarlanmıştır. Bu hesaplayıcı vergi tahsildarı babasının işini kolaylaştırmak amacıyla, dişliler ve tekerleklerden oluşan mekanik bir “hesap makinesi” dir. Bu makinayla yalnızca toplama ve çıkarma yapılabiliyordu. 1671 yılında, Alman matematikçi Leibniz, Pascal'in makinasındaki eksikliği gidererek çarpma işini de yapabilir hale getirdi. Leibniz, yaptığı makinanın, pek kolay olmasa da, bölme işlemlerinde de kullanılabileceğini göstermiştir. 1801 yılında Joseph Marie Jacquard'ın dokumatezgâhındaki işlemi otomatikleştirmek adına ürettiği delikli kartlar ise bilgisayarların gelişme sürecindeki, kısıtlı da olsa, ilk yazılımlanabilme (kurulabilme) izlerinden sayılır. Kullanıcının sağladığı bu kartlar sayesinde, dokuma tezgâhı kart üzerindeki delikler ile tarif edilen çizime işleyişini uyarlayabiliyordu. 1830'lu yıllarda, İngiliz matematikçi Charles Babbage bilgisayar tanımına en yakın otomatik hesaplayıcının tasarımlarını ortaya koymuştur. Ancak parasal nedenler ve üzerindeki çalışmalarının sonlanamaması nedeniyle bu makineyi geliştirememiştir. Tamamen sayılar arasındaki farklardan yararlanarak geliştirilmiş matematiksel yöntemlerle otomatik olarak hesap yapabilecek bu makinaya bu nedenle "Farklar Motoru" (Difference Engine) adı verilmiştir. Daha sonra, Kraliyet ailesinin parasal desteğiyle çalışmalarını sürdüren Babbage, 1871'de ölümüne kadar ilk makinasının çok daha gelişmiş bir modeli olan ANALİTİK MOTOR (Analytic Engine) üzerinde çalıştı. İlk bilgisayar programcısı Charles Babbage'ın çalışmalarını büyük bir dikkatle izleyen amatör matematikçi, Ada Lovelace’dir. Analitik Motor'un bir ölçüde programlama sayılabilecek tasarım aşamalarında Babbage'a çok yardımcı oldu. 1842 yılında yazıdığı notlarında, Analitik Motor'un, sayıları çarpıp bölmenin dışında, programlanabilir olması sayesinde müzik bestelemekte bile kullanılabileceğinden sözetmiştir ve üzerinde çalıştıkları bu makinanın, insanlar tarafından nasıl çözüldüğü bilinen her türlü problem için programlanabileceğini öne sürmüştür. Notları sonradan incelenen Bayan Lovelace'a bu çalışmalarından ötürü dünyanın ilk programcısı ünvanını kazanmış ve adı, modern bilgisayar dilleri arasında önemli bir yer tutan ADA programlama diline verilmiştir. ADA birçok tarihçi tarafından ilk programlama dili olarak kabul edilmektedir. Bunu bir programlama dili olarak kabul etmeyenler olsa da gerçek anlamdaki programlama dillerine öncülük ettiği bir gerçektir. Delikli kartların ilk büyük ölçekli kullanımı ise Herman Hollerith tarafından, 1890 yılında muhasebe işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanan hesap makinesidir. Hollerith'in o dönemde bağlı olduğu işletme ise sonraki yıllarda küresel bilgisayar devine dönüşecek IBM'dir. 1930'lar ve 1940'lar boyunca bilgisayar uygulayımı gelişmeye devam etti, ve sayısal elektronik bilgisayarın ortaya çıkışı ancak elektronik devrelerinin buluşundan (1937) sonra gerçekleşebildi. Bilgisayar ve Programlama dünyasının gelişimine baktığınızda yaklaşık bir asırlık geçmişe sahiptir. Bu süre içerisinde yaşanan değişim bugün bakıldığında inanılmaz boyutlardadır. Programlamanın tarihine bakmak ve gelişimini anlamak için öncelikle bilgisayarın gelişim sürecini incelemek gerekir. Electronic Numeric Integrator and Computer – (Elektronik Sayısal Entegreli Hesaplayıcı) adıyla duyurulmuştur. ENIAC 1941 yılında Amerika’nın II. Dünya savaşına katılmasıyla geliştirilmeye başlanmıştır. ABD’li bilim insanları tarafından geliştirilen projede ENIAC 167m2 bir alan kaplamaktaydı ve 30 ton ağırlığındaydı. ENIAC projesi gizli olarak Pennysylvannia Üniversitesine ait Elektronik bölümüne verildi. Projenin asıl amacı daha isabetli uzun top ve füze atışı hesaplamalarını hızlı ve hatasız bir şekilde yapmaktı. Yaklaşık olarak $500.000 maliyet ile ENIAC’ın denemelerine 1945 yılında başlandı. ENIAC 1947 yılında ise gerçek anlamda çalışabildi. 2 Eylül 1945’de Japonya’nın teslim olmasıyla birlikte savaş sona ermiş ve ENIAC’a gerek kalmamıştır. Savaş sonrası ENIAC hava tahminleri, atom enerji hesapları, rüzgar tüneli hesaplamaları gibi işlerde kullanılmıştır. 1951 yılında Endüstriyel amaçla kullanılmaya başlanmıştır. ENIAC’ın parçaları Amerikan Ulusal Müzesinde sergilenmektedir. ENIAC çok fazla güç tüketmekte ve yüksek ısı yaymaktaydı. 1949 yılında Princeton Üniversitesinde EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer – Elektronik Ayrık Değişkenli Otomatik Hesaplayıcı) yaratıldı. EDVAC’ı ENIAC’dan ayıran en büyük özellik ondalık taban yerine ikilik tabanı kullanıyor olmasıdır. Aşağıda sayı sistemlerini ve açıklamalarını görebilirsiniz. İkilik Sayı Sistemi: İkilik (Binary) sayı sisteminde taban 2’dir. İkilik sayı sisteminde yanlızca 0 ve 1 rakamları kullanılmaktadır. Günümüzdeki bilgisayarlar ve hatta tüm elektrik/elektronik devreler ikilik sayı sistemini kullanmaktadır. Sekizlik Sayı Sistemi: Sekizlik (Oktal) sayı sisteminde sadece 0-7 arası rakamlar kullanılmaktadır. Onluk Sayı Sistemi: Onluk (Decimal) sayı sisteminde 0-9 arası rakamlar kullanılmaktadır. 10 adet sayı bulunduğundan bu sistemin tabanı 10’dur. Gündelik hayatımızda kullandığımız sayı sistemidir. Onaltılı Sayı Sistemi: Onaltılık (Hexadecimal) sayı sisteminde 0-9 arası sayılar ve A-F arası harfler kullanılmaktadır. A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15 değerlerini temsil eder. Günümüzde Hexadecimal sayı sistemi makine kodlarını yazmak için kullanılır. EDVAC gerçek anlamda yaratılan ilk bilgisayar ünvanına sahiptir. Çünkü program ve verileri aynı anda bellekte saklayabilme özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde işlemleri istenilen sırayla kendisi yapabilmektedir. Bellekte bilgi tutan birim Binary Digit (bit)’dir. Bit ikilik sayı sistemiyle çalışmaktadır ve elektronik sinyal var/yok ifadeleriyle çalışırdı. Bit’ler bir araya gelip, Byte’ları oluşturmaktadır. Bellek dediğimiz birim byte’ların oluşturduğu manyetik durumlardır. Program dediğimiz yapı, bellekde bulunan byte’ların adreslerinin okunup veya yazılması demektir. Günümüzdeki bilgisayarlarda veri ve programlar belleğe bit olarak yazdırılmaktadır. Bu bit dizelerine makine kodu denir. Makine kodlarını kullanarak bilgisayara bir veri yazdırmak çok zor bir iştir. Bu işlem çok zor olduğundan gelen sinyali algılayıp makine koduna çeviren yapılar oluşturulmuştur. Günümüzdeki işletim sistemlerinin atası da bu yapılardır. Bilgisayarın gelişimini inceledikten sonra artık programlamanın tarihine ve gelişimini inceleyebiliriz. 1951 yılında Grace Hopper ilk derleyiciyi tasarlamıştır. Daha sonrasında 1954 yılında FORTRAN (FORmula TRANslator) IBM 705 için tasarlanmıştır. FORTRAN’ın ilk derleyicisi ise 1957 yılında tasarlanmıştır. Fortran’da ki bazı eksiklikleri gidermek için ALGOL (ALGOrithmic Language) tasarlanmıştır ve bu dilin iki farklı uyarlaması bulunmaktadır. Hemen ardından 1959 yılında COBOL dili geliştirilmiş ve 1961 yılında ise ilk derleyicisi oluşturulmuştur. 1960’lara gelindiğinde 1962-1967 yılları arasında Simula isimli bir dil geliştirilmiştir. Geliştirilen Simula ilk nesneye yönelik programlama dilidir. Yine bu zamanlarda John George Kemendy ve Thomas Eugene 1964 yılında Basic (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) dilini geliştirmiştir. Niklaus Wirth tarafından 1968 yılında Pascal dili geliştirilmeye başlanmıştır ve 1970’de pascal ilk versiyonu ile yayınlanmıştır. 1970’li yıllara gelindiğinde günümüz programlama dillerinin tamamını etkileyen C dilinin temelleri atılmaya başlandı. 1972 yılında Dennis Ritchie tarafından Bell Laboratuarlarında C dili geliştirilmiştir. Dennies Ritchie, Ken Thompson ile birlikte Unix işletim sistemi ve B programlama dili üzerindede çalışmıştır. 1979 yılında Bjarne Stroustrup tarafından C++ dili geliştirilmiş ve 1983 yılında C++ dili yayınlanmıştır. C++ dili, C dilini temel alarak geliştirilmiştir ve Nesneye yönelik programlama kavramını kabul etmektedir. 1986 yılında Bertrand Meyer tarafından geliştirilen Eiffel programlama dili C++ gibi nesneye-yönelik bir dildir. Windows tabanlı uygulama geliştirmeyi sağlayan Visual Basic 1.0 Microsoft tarafından 1991 yılında piyasaya sürülmüştür. Sun Microsystem tarafından geliştirilmiş olan Java programlama dili 1995 yılında piyasaya 1.0 sürümüyle yayınlanmıştır. Dinamik web sayfaları oluşturulmasını sağlayan PHP Rasmus Lerdorf tarafından yine 1995 yılında tasarlanmıştır. Gelişmenin son aşamasında ise Web Tabanlı programlama yaygınlaşmıştır ve bu sebeple php, asp, jsp gibi diller sürekli yenilenmekteydi. 2001 yılında microsoft bu gelişmeye ayak uydurarak .Net Framework geliştirme çatısını piyasaya sürmüş ve C#, Vb.Net gibi yenilikler getirmiştir.
×
×
 • Create New...